معنی و ترجمه کلمه بلند سازى به انگلیسی بلند سازى یعنی چه

بلند سازى

uptake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها