معنی و ترجمه کلمه بندر ساحلى دریا به انگلیسی بندر ساحلى دریا یعنی چه

بندر ساحلى دریا

seaport

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها