معنی و ترجمه کلمه بنزین به انگلیسی بنزین یعنی چه

بنزین

benzene
benzine
gas
gasolene
gasoline
petrol

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها