معنی و ترجمه کلمه بهبودى از مرض در اثر پیش بینى جریان مرض به انگلیسی بهبودى از مرض در اثر پیش بینى جریان مرض یعنی چه

بهبودى از مرض در اثر پیش بینى جریان مرض

prognoses
prognosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها