معنی و ترجمه کلمه به دست آورنده به انگلیسی به دست آورنده یعنی چه

به دست آورنده

catcher
procurer
provider
securer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها