معنی و ترجمه کلمه به دست شهردارى دادن به انگلیسی به دست شهردارى دادن یعنی چه

به دست شهردارى دادن

municipalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها