معنی و ترجمه کلمه به زور ستانى به انگلیسی به زور ستانى یعنی چه

به زور ستانى

gouge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها