معنی و ترجمه کلمه به شکل سیر یا پیاز به انگلیسی به شکل سیر یا پیاز یعنی چه

به شکل سیر یا پیاز

alliaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها