معنی و ترجمه کلمه به شکل مفرد درآوردن به انگلیسی به شکل مفرد درآوردن یعنی چه

به شکل مفرد درآوردن

singularize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها