معنی و ترجمه کلمه به شکل میله به انگلیسی به شکل میله یعنی چه

به شکل میله

baculiform


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها