معنی و ترجمه کلمه به شکل گاسترولا درآوردن به انگلیسی به شکل گاسترولا درآوردن یعنی چه

به شکل گاسترولا درآوردن

gastrulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها