معنی و ترجمه کلمه به صورت رمز درآوردن به انگلیسی به صورت رمز درآوردن یعنی چه

به صورت رمز درآوردن

code
codify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها