معنی و ترجمه کلمه به صورت صفوف منظم به انگلیسی به صورت صفوف منظم یعنی چه

به صورت صفوف منظم

procession

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها