معنی و ترجمه کلمه به صورت مجمل بیان کردن به انگلیسی به صورت مجمل بیان کردن یعنی چه

به صورت مجمل بیان کردن

synopsize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها