معنی و ترجمه کلمه به صورت پلاستیک در آوردن به انگلیسی به صورت پلاستیک در آوردن یعنی چه

به صورت پلاستیک در آوردن

plasticize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها