معنی و ترجمه کلمه به طور استثنایى به انگلیسی به طور استثنایى یعنی چه

به طور استثنایى

exceptionally
singularly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها