معنی و ترجمه کلمه به غلط قضاوت کردن به انگلیسی به غلط قضاوت کردن یعنی چه

به غلط قضاوت کردن

err

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها