معنی و ترجمه کلمه به قور یک دامن به انگلیسی به قور یک دامن یعنی چه

به قور یک دامن

lapful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها