معنی و ترجمه کلمه به هم بافتن به انگلیسی به هم بافتن یعنی چه

به هم بافتن

twine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها