معنی و ترجمه کلمه به هم ریخته به انگلیسی به هم ریخته یعنی چه

به هم ریخته

tumultuous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها