معنی و ترجمه کلمه به وسیله نفوذ تجزیه کردن به انگلیسی به وسیله نفوذ تجزیه کردن یعنی چه

به وسیله نفوذ تجزیه کردن

osmose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها