معنی و ترجمه کلمه به یادبود به انگلیسی به یادبود یعنی چه

به یادبود

after
in memoriam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها