معنی و ترجمه کلمه بو کشیدن به انگلیسی بو کشیدن یعنی چه

بو کشیدن

nose
scent
sniff
snook
snuffle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها