معنی و ترجمه کلمه بى اعتنا به انگلیسی بى اعتنا یعنی چه

بى اعتنا

disrespectful
inattentive
irregardless
reckless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها