معنی و ترجمه کلمه بى اهمیتى به انگلیسی بى اهمیتى یعنی چه

بى اهمیتى

disesteem
insignificance
insignificancy
unsubstantial
unsubstantiality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها