معنی و ترجمه کلمه بى بصیرتى به انگلیسی بى بصیرتى یعنی چه

بى بصیرتى

blindness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها