معنی و ترجمه کلمه بى ترتیب به انگلیسی بى ترتیب یعنی چه

بى ترتیب

anomaly
desultory
disordered
disorderly
immethodical
irregular
pial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها