معنی و ترجمه کلمه بى حسى به انگلیسی بى حسى یعنی چه

بى حسى

anaesthesia
anaesthetic
apathy
impassibility
insentience
stupor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها