معنی و ترجمه کلمه بى دقتى به انگلیسی بى دقتى یعنی چه

بى دقتى

inobservance


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها