معنی و ترجمه کلمه بى شاخ و برگ به انگلیسی بى شاخ و برگ یعنی چه

بى شاخ و برگ

aphyllous
terse
unbranched

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها