معنی و ترجمه کلمه بى علاقه بامور سیاسى به انگلیسی بى علاقه بامور سیاسى یعنی چه

بى علاقه بامور سیاسى

apolitical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها