معنی و ترجمه کلمه بى قرار کننده به انگلیسی بى قرار کننده یعنی چه

بى قرار کننده

jumpy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها