معنی و ترجمه کلمه بى پروایى به انگلیسی بى پروایى یعنی چه

بى پروایى

audacity
impetuosity
incaution
insouciance
temerity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها