معنی و ترجمه کلمه بیان قهقرایى به انگلیسی بیان قهقرایى یعنی چه

بیان قهقرایى

anticlimax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها