معنی و ترجمه کلمه بیساقه به انگلیسی بیساقه یعنی چه

بیساقه

acauline
acaulous
stalkless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها