معنی و ترجمه کلمه بیشتر تحمل کردن به انگلیسی بیشتر تحمل کردن یعنی چه

بیشتر تحمل کردن

outstand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها