معنی و ترجمه کلمه بیش از حد لزوم آویخته به انگلیسی بیش از حد لزوم آویخته یعنی چه

بیش از حد لزوم آویخته

overhung

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها