معنی و ترجمه کلمه بیعانه به انگلیسی بیعانه یعنی چه

بیعانه

deposit
earnest
earnest money
pledge

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها