معنی و ترجمه کلمه بیمه شدن پیش خود به انگلیسی بیمه شدن پیش خود یعنی چه

بیمه شدن پیش خود

self insurance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها