معنی و ترجمه کلمه بیمه ى ایام کار به انگلیسی بیمه ى ایام کار یعنی چه

بیمه ى ایام کار

workmen's compensation insurance


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها