معنی و ترجمه کلمه بینایى بین به انگلیسی بینایى بین یعنی چه

بینایى بین

spectroscope
spectroscopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها