معنی و ترجمه کلمه بیوه شدن به انگلیسی بیوه شدن یعنی چه

بیوه شدن

widow

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها