معنی و ترجمه کلمه تئاترى که تمام بلیط هایش بفروش رفته به انگلیسی تئاترى که تمام بلیط هایش بفروش رفته یعنی چه

تئاترى که تمام بلیط هایش بفروش رفته

sell out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها