معنی و ترجمه کلمه تائید شده نفس به انگلیسی تائید شده نفس یعنی چه

تائید شده نفس

self sustained

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها