معنی و ترجمه کلمه تابستان را به حال رخوت گذراندن به انگلیسی تابستان را به حال رخوت گذراندن یعنی چه

تابستان را به حال رخوت گذراندن

aestivate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها