معنی و ترجمه کلمه تابش آفتاب به انگلیسی تابش آفتاب یعنی چه

تابش آفتاب

solarization
sunlight
sunshine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها