معنی و ترجمه کلمه تابعیت یافته به انگلیسی تابعیت یافته یعنی چه

تابعیت یافته

naturalized

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها