معنی و ترجمه کلمه تابع زا به انگلیسی تابع زا یعنی چه

تابع زا

function generator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها