معنی و ترجمه کلمه تابلوى نگهداشت به انگلیسی تابلوى نگهداشت یعنی چه

تابلوى نگهداشت

maintenance panel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها