معنی و ترجمه کلمه تابیدن به انگلیسی تابیدن یعنی چه

تابیدن

coruscate
eradiate
glint
glow
radiate
shine
slue
stoke
sun
twist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها